ALIANSZ
Magyar Evangéliumi Szövetség

Aliansz

 ­-több, mint 150 éves szövetség, melyben  Krisztus-hívő személyek, gyülekezetek és szervezetek fognak össze a misszióért
­ -  nem helyettesíti a felekezeteket, nem verseng más keresztyén intézetekkel, missziókkal, ehelyett Jézus imádságának szellemében   (János 17) Isten népének egységén fáradozik
­- partneri kapcsolatok, szolgálati hálózatok létrejöttét segíti elő
­- tagja az Európai Evangéliumi Aliansz-nak és 100-nál több országban van testvérszervezete a Világ Evangéliumi Alianszban.
­- tagjai lehetnek egyének, és csatlakozhatnak gyülekezetek, missziós szervezetek is. Utóbbiak képviselői is automatikusan egyéni tagok, választók és választhatóak lesznek.
­- a felekezetekkel, egyházakkal jó viszonyt, s ha kell szerződéses együttműködést alakít ki.
­- működési költségeit a tagdíjakon túl adományok és országos kampányok szervezése által fedezi.
­
 Hiszünk…
…a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély…
…az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik…
…a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel…
…az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül…
…a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre…
…a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében… 
A feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.
* A Világ Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallás szövege

 

 

Egyéni tagok | Hálózatok | Támogató egyházak | Támogató szervezetek | Események
Copyright © 2009 Aliansz - Minden jog fenntartva! Design & fejlesztő: Arteries Studio